Kérdése van? 46 / 200-400

Oleander Informatikai Kft.

Általános szerződési feltételek

Üzletélénkítő program


Az Oleander Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Üzletélénkítő program keretében nyújtott internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási és online honlapkészítő szoftver alkalmazása) előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

 1. A szolgáltatás leírása

Szolgáltató a regisztrációt követően az Előfizető által kiválasztott internetes szolgáltatásokat biztosítja az Előfizető számára. A Szolgáltató – amennyiben erre az Előfizető megrendelése kiterjed – az Előfizető oldalait az Interneten elérhetővé teszi és a szerződés teljes időtartama alatt az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít.

  1. A szerződés kötés, regisztráció folyamata:

   1. A regisztráció: Előfizető regisztrál a http://uzletelenkitohonlap.hu oldalon, melynek során a „Elkészítem a honlapom” gombra kattint, melyet követően a honlap készítő szolgáltatásai kipróbálhatók. A regisztráció során az Előfizetőnek meg kell adnia a következő adatokat:

 

   1. Felhasználói fiók létrehozása: A Szolgáltató az ÁSZF 1.1.1. pontjában felsorolt valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén felhasználói fiókot hoz létre Előfizető részére, így az Előfizető a kipróbálás során létrehozott felületet elmentheti. A próbaidőszak (ld.: ÁSZF 3.1. c) pont) a felhasználói fiók létrehozásának napjától kezdődik.

   2. Előfizető által létrehozott honlap megjelenése a világhálón: A felhasználói fiók létrehozását követően az Előfizető kitölti a PROFIL-t a honlapkészítő felületen. Előfizető a honlap elkészítését és a PROFIL kitöltését és mentését követően jogosult megjelenni a világhálón, a próbaidőszakban (ÁSZF 3.1.c) pont), illetve Előfizető a szolgáltatás éves megrendelése esetén (ld.: ÁSZF 1.1.4. pont) az előfizetés fennállásának időtartama alatt.

   3. Az éves szolgáltatás megrendelése: Előfizető az ÁSZF 1.1.1.-1.1.3. pontjában írtak teljesítését követően:

   1. a „Megrendelem” gombra kattintva rendeli meg a szolgáltatást, és választ a Szolgáltató csomag kínálatából vagy,

   2. az „Egyeztetek egy időpontot a Budapest Bankkal” gombra kattint és folytatja a próbaidőszakot vagy

   3. a „Választok a honlap.hu aktuális csomagajánlatai közül” gombra kattint és a honlap.hu általános szerződési feltételei szerint folytatja a szolgáltatás igénybevételét.

 

Az 1.1.4. a) pontban írt esetben a Szolgáltató az Előfizető megrendelésének megérkezését az Előfizető felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Az 1.1.4. b) pontban írt esetben az Előfizető a Budapest Bank Zrt.-nél történt bankszámla megnyitását követően jogosult a szolgáltatás megrendelésére az 1.1.4. a) pont szerint.

1.1.5. Domain igénylése: Domain igénylésére az Előfizető, kizárólag az ÁSZF 1.1.4. a) pontjában meghatározott megrendelést követően jogosult. A Szolgáltató a honlap készítő felület „Domain” pontja alatt biztosítja Előfizető részére a domain névigénylő lapot. Előfizető a domain igénylő lapot cégszerűen aláírva, végzés, cégkivonat, aláírási címpéldány megküldésével köteles visszaküldeni a Szolgáltatónak. Előfizető domain név regisztrációjának feltétele a domain név igénylő lap Szolgáltató részére való visszaérkezése.

Szolgáltató kizárólag az üzletélénkítő kedvezményre jogosult Előfizetőnek (ÁSZF. 3.1. e) biztosítja a domain és a kapcsolódó tárhely szolgáltatást.

 1. Az ÁSZF hatálya

  1. Jelen ÁSZF 2014. június hónap 13. napjától hatályos.

  2. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni az Oleander Informatikai Kft. az uzletelenkitohonlap.hu/honlap-webshop keretében nyújtott internetes szolgáltatás tárgykörben nyújtott szolgáltatásaira (ÁSZF 1.1.1. -1.1.5.) és a megkötött Szolgáltatási Szerződésre (továbbiakban: Szerződés).

  3. Az ÁSZF rögzíti a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

 2. Az ÁSZF alanyai

  1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed az Oleander Informatikai Kft.-re, mint Szolgáltatóra, másrészről az uzletelenkitohonlap.hu szolgáltatás Előfizetőire.

a) Szolgáltató: Oleander Informatikai Kft. székhelye:3534 Miskolc, Gőz u. 7, adószám: 23082445-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-020932, cégjegyzéket vezető bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, elektronikus levelezési cím: iroda@holnap.hu)

b) Előfizető: az a magyar, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a szolgáltatások igénybe vevője a próbaidőszakban, továbbá a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások Előfizetője, aki/amely a Budapest Bank Zrt.-nél érvényes bankszámlával rendelkezik és aki/amely korábban nem vette igénybe a Szolgáltató által nyújtott Neten a Cégem programban a díjmentes honlapkészítési lehetőséget.

c) Próbaidőszak: a felhasználói fiók (ÁSZF 1.1.2.) létrehozásának napjától kezdődő, az éves szolgáltatás (ÁSZF 1.1.4.) megrendelésének napjáig, de legfeljebb 3 hónapig tartó időszak.

d) Regisztráció: az ÁSZF 1.1.1. és 1.1.3. pontjában felsorolt feltételek együttes teljesítése.

e) Üzletélénkítő kedvezményre jogosult: a Budapest Bank Zrt.-nél érvényes bankszámlával rendelkező Előfizető aki/amely korábban nem vette igénybe a Szolgáltató által nyújtott Neten a Cégem programban a díjmentes honlapkészítési lehetőséget.

f) Üzletélénkítő kedvezmény időtartama és mértéke: 12 hónap az ÁSZF 4.2. és 4.3. pontjában írtak szerint; ez időtartam alatt ingyenes. 1. A szerződés létrejötte

  1. A honlap.hu rendszerbe történő regisztráció során az Előfizető a http://www.uzletelenkitohonlap.hu/honlap-webshop oldalon található ajánlatokat megismerve dönt.

  2. Az Előfizető a regisztrálást követően a szolgáltatás igénybevételére az ajánlatát a Szolgáltató által a holnapkészítő felületen közzétett PROFIL kitöltését és mentését követően a „Megrendelem” gombra kattintva rendeli meg a szolgáltatást, 12 hónap határozott időtartamra. A Szolgáltató az Előfizető megrendelésének megérkezését az Előfizető felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja.

 

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 

  1. A PROFIL és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. A Szerződés az Előfizető felhasználói fiókjának létrehozásának napjára (ld.: ÁSZF 1.1.2. pont) visszaható hatállyal jön létre. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni értelemszerűen a próbaidőszakban igénybevett szolgáltatás során, így Előfizető köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. Az Előfizető e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

  2. Előfizető jelen ÁSZF feltételeit az regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

 1. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

  1. Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. és 8.5. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett. A domain regisztrációs szolgáltatás, valamint a webáruház értékesítési funkciója kizárólag az üzletélénkítő kedvezményre jogosult Előfizető által, az éves szolgáltatás (ÁSZF 1.1.4.) megrendelését követően vehető igénybe! Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni. Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a PROFILban megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.

  2. Előfizető köteles az általa megrendelt szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni. Előfizető kötelezettséget vállal, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Előfizető vállalja, hogy amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.), köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a Szolgáltatót.

Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató az Előfizetőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadja.

  1. Előfizető köteles az általa feltöltött fájlok, képek és videók közzététele előtt azok jogi helyzetét megvizsgálni, a jogosulatlan közzététel megakadályozása érdekében. A jogosulatlan közzététel jogi következményei az Előfizetőt terhelik.

  2. Tilos az Előfizető számára különösen:

    • a szolgáltatás felhasználásával jogszabályba ütköző képi, zenei, szöveges tartalmat közzétenni,

    • működése során jogszabályba ütköző tevékenység megvalósítása (különös tekintettel kéretlen levelek küldésére, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértésére),

  3. Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Előfizető felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Előfizető ezen jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására.

  4. Előfizető köteles az általa üzemeltetett honlap vagy webshop üzemeltetése, működtetése során felmerülő jogszabályi rendelkezéseket betartani (különös tekintettel az adatvédelmi, és fogyasztóvédelmi szabályokra). Szolgáltató az általa üzemeltetett modulok működésével (pl. webshop modul, vendégkönyv modul) kapcsolatos adatközlési kötelezettségeknek megfelelő tartalmakat a honlapkészítő felületen Előfizető részére bocsájtja. Ezen tartalmak a szolgáltatás működtetésével, használatával kapcsolatos információkat tartalmaznak, Előfizető köteles ezen információkat saját adataival, a szolgáltatásaira, termékeire vonatkozó jogszabályok által meghatározott adatközlési kötelezettségekkel kiegészíteni. A jogszabályok nem megfelelő betartásából eredő károk (ideértve különösen a hatósági bírságok, stb.) Előfizetőt terhelik. Előfizető az ÁSZF feltételeinek elfogadásával az e pontban írt feltételeket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

  5. Az Előfizető a honlapkészítő felület PROFIL menüpontja alatt megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének) megváltozására jogosult. Előfizető köteles az adatváltoztatás megtörténtétől számított 3 naptári napon belül írásban (elektronikus levélben) a Szolgáltatót értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért az Előfizető felelősséggel tartozik.

  6. Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott email címre az aktuális akciókról, változásokról, a honlapkészítőt és a szolgáltatásokat érintő hírekről. Előfizető jogosult az iroda@honlap.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

  7. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy honlapján a Szolgáltató reklám elhelyezésére jogosult, valamint az üzletélénkítő program és partnerei ajánlatát banner formában megjelenítheti.

  8. Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a PROFIL-ban megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.10. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

  1. Szolgáltató köteles az Előfizető által a regisztráció során kiválasztott a http://www.uzletelenkitohonlap.hu/honlap-webshop alatt megismert szolgáltatások biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot annak megítélésére, hogy Előfizető jogosult-e az üzletélénkítő kedvezményre (ÁSZF 3.1. e) igénybe vételére.

  2. A Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozásának napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Azzal az időszakkal, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, a szerződés meghosszabbodik, ide nem értve az ÁSZF 8.5. pontjában írt időszakot. A Szolgáltató az Előfizető részére a domain név regisztrációs szolgáltatásokat (új regisztráció és meghosszabbítás), abban az esetben biztosítja, amennyiben Előfizető az üzletélénkítő kedvezményre jogosult. A Szolgáltató a domain név regisztrációs szolgáltatásokat 7 munkanapon belül köteles kezdeményezni az adott domain név tér nyilvántartójánál.

A szolgáltatás teljesítését megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt szolgáltatás felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése).

  1. A Szolgáltató köteles:

    • szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani.

    • Előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy a PROFIL-ban megadott e-mail címről beérkező kérdésre e-mail útján - az Előfizető által a PROFIL-ban megnevezett személy(ek) részére térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

  2. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.

  3. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

  4. A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására.

    • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk

    • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., 83. §

    • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

    • a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),

    • a 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),

    • az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

  5. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

  6. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Előfizetőt értesíteni.

  7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a PROFIL-ban megadott adatok nem tükrözik a valóságot a szolgáltatást felfüggessze. Előfizető e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

  8. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: természetes személy Előfizető családi és utóneve, Előfizető állandó lakcíme, személyi igazolvány száma, e-mail címe. (PROFIL) A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap. Előfizető adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Előfizető adatait kizárólag Előfizető hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. Előfizető az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 10. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

 1. A szerződés megszűnése

  1. A Szolgáltató a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig (ÁSZF 4.2. és 4.3. pont) biztosítja az Előfizető számára.

  2. A Szerződés megszűnik:

    • a határozott idő elteltével;

    • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;

    • üzleti/intézményi Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;

    • természetesen személy Előfizető halálával;

    • felek közös megegyezésével,

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.A szerződés megszűnését követően Előfizető jogosult új szerződést kötni, a Szolgáltató aktuális, http://www. honlap.hu csomagjaiból választani, a honlap.hu cím alatt közzétett nyilvános árlistán akkor érvényben levő szolgáltatási díj megfizetése mellet egyidejűleg áttérni, elfogadni a honlap.hu általános szerződési feltételeit.

 

  1. A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a http://uzletelenkitohonlap.hu/tajekoztatas (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) útján tesz eleget.

Az Előfizető a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat.

Az Előfizető az elállási jogát a szerződéskötés napjától számított 14 nap elteltéig, gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Előfizető nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltató ÁSZF 3.1 pontjában megjelölt e-mail címére, vagy székhelyének címére.

  1. A Szolgáltató köteles az Előfizető által kifizetett összeget Előfizető elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni..

  2. A Szolgáltató, illetve az Előfizető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

A Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására különösen az alábbi esetekben:

    • amennyiben a honlap- és tárhely szolgáltatáshoz kapcsolódó domain szolgáltatással az Előfizető más szolgáltatót bíz meg (átregisztrálja vagy a DNS szolgáltatást más Szolgáltatóhoz helyezi át).

    • ha bizonyítható, hogy az Előfizető számára biztosított tárterületen az elhelyezett programkód

    • amennyiben az Előfizető által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik,

    • az Előfizető működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértése),

    • amennyiben bizonyítható, hogy az Előfizető számára biztosított weboldalon az elhelyezett tartalom (feltöltött fájlok, képek és videók)

     • a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy kárt okozott, vagy;

     • jogszabályellenes vagy;

     • szerzői jogvédettek vagy jogdíj kötelesek (amennyiben bizonyítható információ kerül a Szolgáltató birtokába, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül az adott tartalmat - az Előfizető értesítése nélkül – a Szolgáltató oldaláról eltávolítja).

    • amennyiben Előfizető az ÁSZF 5.6. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg,

    • amennyiben Előfizető honlapja vagy webáruháza felületén nem valós adatokat jelenít meg.

A Szolgáltató, illetve az Előfizető az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

Szolgáltató e-mail címe: iroda@honlap.hu

Előfizető e-mail címe: PROFIL-ban megadott e-mail cím.

A Szolgáltató, illetve az Előfizető postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

  1. A Szolgáltatás korlátozása, illetve szünetelése okán az Előfizetőt kártérítés nem illeti meg.

 1. Egyéb rendelkezések

  1. A Szolgáltató az ÁSZF 1. és 4.1. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. és 4.1. pontjában megjelölt szolgáltatást biztosító program szerzői jogi védelem alatt áll. Előfizető a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

  2. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a honlapkészítőben található képek, a honlapkészítőben használható arculati elemek Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezen képek, arculati elemek használatára az Előfizető a honlap.hu szolgáltatás előfizetésének idejére használati jogot kap, az adott arculat, illetve kép fejlécként történő felhasználására, mely felhasználás kizárólag a honlap.hu rendszerében engedélyezett, tehát onnan nem letölthető, valamint a tovább felhasználása tiltott. Szolgáltató kéri az Előfizetőt, hogy amennyiben bármely képet mégis jogsértőnek találna, úgy jelezze az iroda@honlap.hu címen a szükséges kivizsgálás és intézkedés megtétele érdekében.

  3. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az Előfizető által feltöltött kép, szöveg vagy videó jogi helyzetét nem áll módjában ellenőrizni, így ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Előfizető elfogadja, hogy a honlap.hu honlapkészítőbe történő minden feltöltésből, és ezen tartalmak megjelenítéséből eredő minden jogi következmény az Előfizetőt terheli.

  4. Amennyiben az Előfizető olyan szolgáltatást (különös tekintettel domain regisztrációs kérelemre) rendel meg, amely a Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető, abban az esetben az előre fizetett díj ellenében az Előfizető más azonos értékű szolgáltatás igénybevételére jogosult (új domain név regisztrálása) a Szolgáltatótól.

  5. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa Szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99 %-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 360 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére.

  6. A tárterületen, és a honlap.hu honlapkészítővel elkészített honlapokon elhelyezett adatok tartalmáért, az Előfizetőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag az Előfizető felelőssége, így minden jogkövetkezmény az Előfizetőt terheli.

  7. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik.

  8. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

  9. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. Erről a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal tájékoztatni kell az Előfizetőket. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a honlapkészítő felületen jól látható módon köteles elhelyezni. A módosítás közzétételét követő 15 nap határidőben az Előfizető jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a módosítás rendelkezése az Előfizető már fennálló szerződését hátrányosan érinti.

 2. Vis major

  1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

  2. Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

  3. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

  4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

 3. Vegyes rendelkezések

  1. Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

  2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

  3. Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

Miskolc, 2014. június 13.

 

Fodor Ákos

ügyvezető

Az Általános szerződési feltételek letölthető formában az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:

Általános Szerződési Feltételek